ความเป็นมา

บริษัท นายฉบับ จำกัด

เกิดจากการรวมตัวผู้บริหาร ที่ปรึกษา ที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ในธุรกิจการศึกษา นักวิชาการ ครูผู้สอน ผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์คุณค่าทางวิชาการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ที่มีรูปแบบการนำเสนอสอดคล้องกับ ยุคสมัย ความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาการ แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความเป็นไทย

ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2557 และดำเนินกิจการในจังหวัดพิษณุโลก ผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ชุดแรกคือ “ฮีโรไทย” เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายกิจการ โดยย้ายที่ทำการมาที่อาคาร 2 หลัง ของบริษัทฯ บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และระดมทีมนักวิชาการ วิทยากร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยบริษัทยึดหลักในการดำเนินงานดังนี้

1. บริหารจัดการอบรมในรูปแบบศูนย์การอบรมแบบมืออาชีพ (Professional Training Center)

2. จัดการอบรมโดยรับผิดชอบต่อมาตรฐานอบรม

3. เพียบพร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์อย่างสูง

4. ทีมบริหารจัดการรวมถึงคณะทำงานต่างๆ ล้วนมืออาชีพ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เต็มเปี่ยม

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “การเป็นสถานบันส่งเสริมการศึกษา” ที่นำพาความสำเร็จสู่การศึกษาไทย

ลักษณะธุรกิจ

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาครบวงจร เป็นศูนย์รวมทางวิชาการ และร่วมพัฒนาด้านการศึกษา โดยการจัดอบรมสัมมนาทั้งอาจารย์และนักเรียน ตามนโยบาย 4.0 รวมถึงสื่อที่เป็นแหล่งสืบค้น ทั้งหนังสือและสื่อ DIGITAL ทุกช่องทาง

ช่องทางการติดต่อ เลขที่ 1213/105 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 09-4143-2400, 09-4143-2500 / 0-2041-5589

FAX. 0-2041-5589

Facebookfanpage : NaiChaBub FB

Line : ID0941432500

naichabubmail@gmail.com

<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31