อดุลย์ วิมลสันติรังษี : ค.ศ.3
(กศ.บ., ศศ.ม.)
วิทยฐานะ
: ค.ศ.3
คุณวุฒิ(ย่อ)
(กศ.บ., ศศ.ม.)
ความเชี่ยวชาญ
การคิดวิเคราะห์, การสอนคณิตศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์,
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต    สาขา : คณิตศาสตร์    สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา : การสอนคณิตศาสตร์    สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
1. วิทยากรอบรมพัฒนาครูองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น    
2. พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมปลาย    หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
3. กระบวนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ คิดวิเคราะห์    หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    
4. ผ่านการฝึกอบรม MASTER TEACHER    หน่วยงาน : สพม.เขต1    
5. ผ่านการฝึกอบรม MASTER TEACHER    หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่องานรางวัล : โครงงานคณิตศาสตร์    หน่วยงาน : สมาคมวิทยาศาศตร์แห่งประเทศไทย    
ชื่องานรางวัล : การสอนคณิตศาสตร์    หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ผลงาน
หัวข้อ : สื่อประดิษฐ์คณิตศาสตร์    
หัวข้อ : การสอนด้วยโปรแกรม sketpad    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ ระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา    หน่วยงาน : โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยเอกชน    
ติดต่อ
อีเมล์ : iamvimonsanti@hotmail.com    โทรศัพท์ : 08-1171-0027    
<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31