กนกวรรณ ใหม่เงิน : ค.ศ.3
(ค.บ., ศษ.ม.)
วิทยฐานะ
: ค.ศ.3
คุณวุฒิ(ย่อ)
(ค.บ., ศษ.ม.)
ความเชี่ยวชาญ
การสอนคณิตศาสตร์, สื่อการสอน
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต    สาขา : คณิตศาสตร์    สถาบัน : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ปริญญาโท : ศึกษามหาบัณฑิตคณิตศาสตร์    สาขา : การสอนคณิตศาสตร์    สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
1. การจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินประสิทธิภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ    
2. ระบบการสอนคณิตศาสตร์สองภาษา    หน่วยงาน : ร.ร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
3. พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training    หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
4. ปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตในโรงเรียน.    หน่วยงาน : สพม. เขต 6    
5. ปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตในโรงเรียน.    หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์สมุทรปราการ    
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่องานรางวัล : หนึ่งแสนครูดี    หน่วยงาน : คุรุสภา    
ชื่องานรางวัล : สื่อการสอนระดับชาติดีเด่น    หน่วยงาน : สพม. เขต 6    
ผลงาน
หัวข้อ : วิทยาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
หัวข้อ : อบรมการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์    
หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์    
หัวข้อ : อบรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ    หน่วยงาน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์    
ติดต่อ
อีเมล์ : apimuk.math@hotmail.com    โทรศัพท์ : 09-8261-4566    
<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31