ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ : รศ.
(กศ.บ., ค.ม., ค.ด.)
วิทยฐานะ
: รศ.
คุณวุฒิ(ย่อ)
(กศ.บ., ค.ม., ค.ด.)
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน, การวิจัยในชั้นเรียน, การศึกษายุค 4.0, กระบวนการคิด
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต    สาขา : ฟิสิกส์    สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาโท : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต    สาขา : การศึกษาวิทยาศาสตร์    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต    สาขา : หลักสูตรและการสอน    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
1. วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในยุการศึกษา 4.0    
2. วิทยากรอบรมด้านกระบวนการคิดสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
3. วิทยากรอบรมครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน    หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่องานรางวัล : -    หน่วยงาน : -    
ผลงาน
หัวข้อ : -    
หัวข้อ : -    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์    หน่วยงาน : สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ติดต่อ
อีเมล์ : tweesak.chi@stou.ac.th    โทรศัพท์ : 081-6512031    
<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31