ปราญชลี มะโนเรือง : คศ.3
(คบ., กศ.ม., ปร.ด.)
วิทยฐานะ
: คศ.3
คุณวุฒิ(ย่อ)
(คบ., กศ.ม., ปร.ด.)
ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต    สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป    สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต    สาขา : บริหารการศึกษา    สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต    สาขา : บริหารการศึกษา    สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การทำงาน
1. ครูสอน ศึกษานิเทศก์    หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช, โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 25, โรงเรียนนครวิทยาคมเขตพื้นที่การศึกษา :สพท.อุดรธานี, สพท.เชียงราย, สพท.ระยอง, สพม.18    
ผลงาน
หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์    
หัวข้อ : การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี    
ติดต่อ
อีเมล์ : Dr_katik@hotmail.com    โทรศัพท์ : 088626417    
<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930