เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ : ค.ศ.4
(ค.บ., น.บ. ค.ม. ศษ.ม., ศศ.ด)
วิทยฐานะ
: ค.ศ.4
คุณวุฒิ(ย่อ)
(ค.บ., น.บ. ค.ม. ศษ.ม., ศศ.ด)
ความเชี่ยวชาญ
การ Coaching & Mentoring,หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต    สาขา : สังคมศึกษา    สถาบัน : วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา : การสอนสังคมศึกษา    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขา : พัฒนาสังคม    สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำงาน
1. ศึกษานิเทศก์    หน่วยงาน : สพม. เขต 42    
ผลงาน
หัวข้อ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
หัวข้อ : เทคนิคการเรียนการสอน    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : อาจารย์    หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา    
ติดต่อ
อีเมล์ : jchaowarit@gmail.com    โทรศัพท์ : 0818889147    
<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930