สินธะวา คามดิษฐ์ : ผศ.
(กศ.บ., ค.ม., ศษ.ด.)
วิทยฐานะ
: ผศ.
คุณวุฒิ(ย่อ)
(กศ.บ., ค.ม., ศษ.ด.)
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา 4.0, การกระจายอำนาจทางการศึกษา, การวิจัยในชั้นเรียน, การคิดวิเคราะห์
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต    สาขา : มัธยมศึกษา    สถาบัน : วิทยาลัยวิชาการมหาสารคาม
ปริญญาโท : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต    สาขา : อุดมศึกษา    สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต    สาขา : การบริหารการศึกษา    สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยครุศาสตร์    
2. อบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง    หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่องานรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น    หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ผลงาน
หัวข้อ : หัวหนาโครงการจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย    
หัวข้อ : ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร    
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ    หน่วยงาน : ภาควิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
ติดต่อ
อีเมล์ : sinthawa.kha@dpu.ac.th    โทรศัพท์ : 08-63459401    
<< ตุลาคม 2564 >>
อา
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31